top of page

El proper 14 de desembre s'obre el període per sol·licitud i renovació de la llicència esportiva 2016.

Els Clubs afiliats podran iniciar el procés de tramitació de Llicències a partir del dilluns 14 de desembre.   Per tal que el programa li permeti  tramitar les llicències  primerament hauran de fer el pagament de la quota de Club 2016. 

Per facilitar el procés de tramitació de llicències s’ha editat un Manual Aplicació Llicències on-line que podeu trobar a l’apartat Documentació /Llicències de la pàgina web federativa enllaç: https://www.ciclisme.cat/documentacio/llicencia

Al mateix apartat o enllaç, ja hi podeu trobar tota la informació relativa a la Normativa de Llicències - Tramitació, Documentació, Tipus i Preus, Forma de pagament, Protocol Certificat mèdic, Informació d’assegurances etc..., i llistat de centres mèdics per a la revisió del certificat d’aptitud esportiva. 

S'ha intentat, en la mesura de la prudència i l'efectivitat administrativa facilitar o suprimir el lliurament de documentació a la FCC.  Hem de treure el màxim profit del programa i emplenar o revisar tota la informació de cada Club. Es prega que actualitzeu la composició de la Junta Directiva al programa. La FCC disposarà els mitjans personals i tècnics per lliurar les llicències el més ràpidament possible. Com és habitual les respectives Delegacions estan a la vostra disposició per atendre-us com us mereixeu.  Les noves llicències tindran efectivitat a partir del dia 1 de gener.

La posició actual de les companyies d’assegurances envers les pòlisses destinades a cobrir l'accidentalitat de les activitats esportives de ciclisme ens han dut, un any més, a un petit augment de preus.

Una part d’aquest increment el continuarà assumint la Federació, com hem fet els últims anys, però aquest any no ens queda cap altra opció que repercutir una part de l’increment als esportistes majors de 14 anys, prioritzant mantenir un preu baix a les llicències de ciclisme de base.

Per al 2016 la companyia d’assegurances FIATC cobrirà tots els Accidents dels federats majors de 16 anys durant la pràctica global de l'esport ciclista, en tots els casos, i la companyia MAPFRE continuarà cobrint tots els Accidents dels federats fins a 16 anys i també la Responsabilitat Civil dels menors i de l’activitat esportiva dels Clubs en aquesta franja d’edat.  

La companyia d’assegurances CATALANA –OCCIDENTE continuarà cobrint la Responsabilitat Civil de federats majors de 16 anys  i la RC de l’activitat esportiva dels Clubs afiliats, en aquesta franja d’edat.

Demanem a tots els federats i als Clubs que facin un ús racional i responsable de l’assegurança i especialment que segueixin el protocol d’actuació en cada cas, tant sigui d’Accidents com de Responsabilitat Civil.  

IMPORTANT: La llicència 2015, amb la respectiva cobertura d’assegurances, finalitza la seva validesa el 31 de desembre i no serà prorrogable al gener.

Per al 2016, el programa tindrà com a camps obligatoris el mail o adreça electrònica i el telèfon del federat; així com també serà obligatori adjuntar en el programa, la revisió mèdica per a tots els federats de competició (des de Infantils a Màster 60, i Ciclot. Open Esport), ja sigui la del 2015, o bé la nova que han fet per al 2016 (validesa de dos anys). Sense aquests camps omplerts l’aplicatiu no deixarà continuar amb la tramitació de la llicència.

El federat que adjunti una fotografia carnet, li sortirà impresa en el revers de la llicència (opcional).

PASSOS A SEGUIR

1- Descarregar tota la documentació que hi ha en aquest apartat, llegir i revisar tot.

2- Emplenar la sol·licitud amb les vostres dades.

3- Fer-nos arribar tota la documentació així com la revisió de metge si s'escau a l'adreça de correu bttpalafrugell@gmail.com.

4- Fer ingrès al número de compte ES10 2013 6170 7202 0007 8400, indicant el vostre nom, la modalitat de llicència i categoria.

 

Un cop tramitades i ens arribin us ho farem saber perquè les pogueu recollir.

bottom of page